Otodidak Pemrograman Ruby untuk Pemula

Mengenalkan Pemerograman Ruby untuk Orang Awam